Privacy statement

Kantoor Tappel wil jou d.m.v. dit Privacy Statement informeren over de doeleinden waarvoor Kantoor Tappel jouw persoonsgegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Kantoor Tappel respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site Kantoor Tappel. Kantoor Tappel spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden

De door u op de site verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling. Deze gegevens zullen tevens worden verstrekt aan de intermediair en/of aanbieder van het financiële product, om je een offerte te kunnen doen toekomen of om met jou persoonlijk een afspraak kunnen maken naar aanleiding van jouw aanvraag. Kantoor Tappel zal jouw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Links

Onze sites kunnen links naar de websites van onze zusterbedrijven, partners en naar websites van derden hebben. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken

Je kunt op ieder moment besluiten jouw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij jouw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien je vragen of opmerkingen hebt aangaande onze privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op: info@tappel.com

Diversen

Dit Privacy Statement kan te allen tijde door Kantoor Tappel aangepast worden. Kantoor Tappel adviseert daarom het Privacy Statement regelmatig te bekijken. Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je onze website bezoekt. Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

De cookies op deze website worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij je op onze website om jouw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je je aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox); het tijdstip en de duur van jouw bezoek; welke pagina's bezocht zijn; foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Je kunt de op jouw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen jouw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Privacy verklaring

Deze website wordt beheerd door Kantoor Tappel. Tijdens je bezoek aan deze internetsite kan Kantoor Tappel persoonsgegevens over jou verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan jou) als indirect Kantoor Tappel zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Kantoor Tappel bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft en over de wijze waarop je jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevens worden opgeslagen in een databestand. Indien Kantoor Tappel dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail. Kantoor Tappel zal deze correspondentie zelf verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden

Doeleinden van gegevensverwerking

Kantoor Tappel verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor jou van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door jou verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met jou op te nemen, bijvoorbeeld om je te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om je diensten aan te bieden waarop je prijs zou kunnen stellen (tenzij je aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Gevoelige informatie

Kantoor Tappel tracht niet via deze internetsite gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin Kantoor Tappel wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal je vooraf om toestemming worden verzocht. Wij wijzen je erop dat je door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Kantoor Tappel instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Dit geldt ook voor de social media buttons die op deze website zijn opgenomen. De beheerders van deze diensten verzamelen hiermee jouw persoonsgegevens. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer om: jij bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van jouw gegevens.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Kantoor Tappel

Indien je geen marketinginformatie van Kantoor Tappel wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via het e-mailadres: info@tappel.com

Als je vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of jouw omgang met deze internetsite, kun je contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@tappel.com